top of page

Het helpt ons alleen maar als iedereen zich laat horen bij zowel de Gemeente Amsterdam, de GGD of Liander zelf.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die wonen in een elektro magnetisch veld sterker dan 0,4μT ongeveer 2 X meer kans hebben op leukemie.* 

Contact

De gemeente Amsterdam en netbeheerder Liander zijn van plan om het bestaande onderstation aan de Nieuwe Uilenburgerstraat te vernieuwen en uit te breiden. Daarbij houdt Liander zich aan een oude EU-norm en gaat uit van een elektro magnetisch veld van maar liefst 100μT*
*μT: De magnetische veldsterkte wordt uitgedrukt in tesla of microtesla (één miljoenste deel van een tesla)

Tijdelijke situatie.jpeg

Waarom kan en mag Liander hiermee doorgaan?

In het voorzorgsbeleid vanuit het Ministerie van VROM (2005) staat omschreven om alle nieuwe bouwplannen te laten vallen onder de 0,4μT norm. Helaas geldt dit beleid alleen voor hoogspanningslijnen. In de volgende landelijke politieke adviezen wordt duidelijk dat er ook een voorzorgsbeleid zou moeten gelden voor alle  electriciteitsonderstations, dus ook die aan de Nieuwe Uilenburgerstraat: 

Helaas is het voorzorgsbeleid voor onderstations nog niet wettelijk geregeld en gaat Liander nog steeds uit van een oude EU-norm waardoor onze kinderen worden blootgesteld aan te hoge straling!

Waarom gaat de Gemeente Amsterdam hiermee akkoord?

Wij begrijpen het ook niet. In het ''Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035'' - pagina 40, lezen wij dat de Gemeente wel degelijk LIander heeft geadviseerd het landelijke voorzorgsbeleid te volgen en dat de ''Gemeente en netbeheerders in overleg zijn hoe dit exact wordt uitgewerkt''. Echter Liander blijft zich vasthouden aan de veel hogere stralingsnorm en wij horen niets over voorzorgsmaatregelen, en maken ons ernstige zorgen voor de toekomst.

De Gemeente Amsterdam heeft een groot electriciteits capaciteitsprobleem. Het onderstation moet bijvoorbeeld electriciteit genereren voor nieuwe bedrijven en hotels aan de Prins Hendrikkade. Ook is er meer energie nodig voor de energietransitie. Die willen wij ook, maar willen wel graag dat onze gezondheid voorop staat!

bottom of page